Müşteri Analitiği

Geleneksel müşteri veri yönetimi uygulamaları günümüzün gelişen endüstri sektörü spesifiğindeki gereksinimlerini karşılamamaktadır. Kurumların dijital dönüşüm süreçlerindeki analitik odaklı çözümlerini kapsamlı olarak adreslemeleri ihtiyacı doğmaktadır. Bu sebeple; müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayıp tahminleyen kurumlar endüstri sektöründe rekabet avantajı yaratacaktır.

Müşteri verilerinin konsolide edilmesi ve  sınıflandırılması neticesinde müşteri analitiği uygulamalarına hazır hale gelir.  Elde edilen veriler ile kurumun endüstri yönetim süreçleri spesifiğinde içgörü üreten müşteri analitik çözümleri geliştiriyoruz.

Geliştirilen müşteri analitiği çözümleri ile müşteri kayıplarının önüne geçilmesi ile birlikte müşteri yaşam döngüsü sürecinde gelirlerin arttırılmasına yönelik tahminlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz müşteri analitiği çözümlerimiz şu şekildedir:

  • Müşteri kaybı analitiği
  • Müşteri yaşam döngüsü analitiği
  • Müşteri segmentasyonu
  • Bir sonraki en iyi öneri analitiği

Size en yakın Predica AI ofisi ile iletişime geçin ya da online çağrı bırakın.