Fiyat Tahminleme

Artan rekabet koşulları altında organizasyonların fiyat tahminleme çalışmaları mevcut müşterilerini elde tutmak, yeni müşteri kazanmak ve böylece istenilen büyüme eğrisini yakalamak için önem kazanıyor. Doğru bir tahminleme yapılabilmesi için de müşteri profili, talepteki sezonsallık, arz faktörleri gibi farklı perspektiflerin geliştirilecek modellere dahil edilmesi gerekmektedir.

Ürün ve hizmet bazında geçmiş trendleri göz önünde bulunduran yapay zekâ modeli ile kısa ve uzun vadeli fiyat tahminleri yapıyoruz. Böylece organizasyonların artan rekabet koşulu altında mevcut ve yeni müşterileri spesifiğinde özelleştirilmiş fiyatlama modelleri geliştiriyoruz.

Size en yakın Predica AI ofisi ile iletişime geçin ya da online çağrı bırakın.