Turns data into AI-powered
business value

Predica AI Auto ML Platform

Predica Auto ML (Otomatik Makine Öğrenmesi) Platformu, modern Makine Öğrenmesi Yaşam Döngüsü Yönetimi (MLOps) teknik ve araçlarını özgün bir mimaride harmanlayarak, Kurumsal Yapay Zeka projelerini sahada başarıya taşımaya odaklı bir alt yapı sağlayacaktır. Bu anlamda, Kurumsal Yapay Zeka projelerinin başarısızlığında en önemli faktör görülen, ölçeklenme probleminin, aşağıdaki yaklaşımlarla çözülmesi planlanmaktadır:

Application,Of,Laptop,With,Business,Graph,And,Analytics,Data,On

Öznitelik Depoları (Feature Store)

Makine öğrenmesi modellerinin girdileri olan öznitelikler, özel bir veri deposu yaklaşımı ile yönetilerek, Öznitelik Mühendisliği (Feature Engineering) gereksinimleri kolaylıkla giderilebilecektir. Ayrıca güncellenen özniteliklerdeki değişimler gözlenerek, halihazırda kullanılan modellerin güncellenmesi gerekliği gibi başarı açısından kritik durumlar önceden anlaşılarak aksiyon alınılabilecektir.

Size en yakın Predica AI ofisi ile iletişime geçin ya da online çağrı bırakın.

Operasyonel Model Yönetimi (ModelOps)

Model oluşturma süreçlerinin ölçeklenmesi, model sonuç ve çıktılarının kayıt altında tutularak etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, çalışılan ve ya önceden kullanılan modellerin karşılaştırılması kolaylıkla yapılacağından, kullanılcak algoritmalar daha kolay seçilebilecektir. Bunlarla beraber, modellerin canlı sistemlere otomatik olarak taşınması gibi model süreçlerinin yönetimi sağlanacaktır.

Shot,Of,Corridor,In,Working,Data,Center,Full,Of,Rack
Network,Connection,Technology,And,Smart,City,Concept.5g,Network,Digital,Hologram

Kompleks Model Mimarisi Oluşturma ve Otomatik Model Arama Mekanizması

Kurumsal projelerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleşmiş çoklu model mimarisi tanımlayabilme yetisi yanında, en başarılı modelleri ve mimariyi otomatik ve ölçeklenebilir bir yapıda arayabilme yetisi planlanmaktadır.